Dokładamy wszelkiej staranności...

... by nasze usługi świadczone były na najwyższym poziomie!

Zakres świadczonych przez nas usług

W swojej działalności mamy na celu zapewnienie współpracującym z nami pracodawcom poczucia bezpieczeństwa spełniając ciążące na nich obowiązki. Oferujemy pełen zakres obsługi dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo wspieramy naszych klientów wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne.

Czym jest nadzór BHP?

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy każdy pracodawca ma w swoim zakresie do spełnienia szereg wymagań. Określone zostały one w Kodeksie Pracy jak i w szeregu rozporządzeń.

Od 1 stycznia 2004 roku weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi pracodawca ma obowiązek samodzielnego wykonywania zadań służby bhp lub może wyznaczyć pracownika wykonującego te zadania. Warunkiem jest, aby pracodawca lub pracownik spełniał kwalifikację tej służby. W przeciwnym wypadku nadzór BHP może zostać powierzony zewnętrznym specjalistom.

Nasza firma zgodnie z art. 23711 $2 Kodeksu Pracy przejmuje od pracodawców obowiązki dotyczące bhp w ramach usług outsourcingu. Nasz zespół specjalistów dzięki odpowiednim uprawnieniom i bogatemu doświadczeńiu zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę firmy.

usl-bhp

W ramach usług BHP świadczymy:

 • Szkolenia wstępne i okresowe wszystkich grup pracowniczych, w tym szkolenia internetowe
 • Uczestnictwo w dochodzeniach powypadkowych oraz przygotowywanie dokumentacji powypadkowej
 • Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Przygotowywanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Prowadzenie kart i rejestrów czynników szkodliwych oraz nadzór nad prowadzeniem pomiarów tych czynników
 • Doradztwa w dziedzinie obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej
 • Wsparcie w doborze odpowiedniej odzieży roboczej i środków ochrony osobistej pracowników
 • Przygotowywanie analiz stanu bhp w firmie
 • Pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIP, PIS)
 • Kompleksową obsługę firm dotycząca prowadzenia spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Co to jest e-learning?

Szkolenie BHP w formie e-learningu to multimedialny kurs dostępny poprzez Internet. Pracownik po otrzymaniu danych loguje się na platformie szkoleniowej i zapoznaje się z udostępnionymi materiałami, a nstępnie przechodzi test sprawdzający nabytą wiedzę. 


Najwyższa jakość

Materiały szkoleniowe opracowane zostały przez zespół specjalistów BHP i ochrony przeciwpożarowej. Zawierają aktualne przepisy prawne jak również cenne porady i wskazówki. Efektywność szkoleń podnoszą zamieszczone materiały multimedialne. Całość spełnia wymagania dotyczące szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku.


Zamów szkolenie

Wymagania właścicieli budynków

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany:

 1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 2. wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 3. zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 4. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
 5. przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
 6. zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

 

Odpowiedzialność za realizację obowiązków ochrony ppoż

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Realizujemy wszystkie wymagania z zakresu ppoż:

 • Przeprowadzamy instruktarze i szkolenia okresowych pracowników w zakresie tematyką ochrony przeciwpożarowej
 • Tworzymy i aktualizacjj instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • Oceniamy zagrożenia wybuchem oraz przygotowywaniu stosowną dokumentację zabezpieczenia przed wybuchem
 • Nadzorujemy i wyposażamy obiekt w urządzenia i oznaczenia przeciwpożarowe
 • Wykonujemy instalację trzymaczy drzwiowych sprzężonych z centaralami przeciwpożarowymi w budynkach

Pamiętaj!

Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. (Art. 4 pkt.2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380).

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska

Od momentu wstąpienia w szeregi Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegać szeregu nowych przepisów z zakresu ochrony środowiska. Obowiązki te dotyczą praktycznie większości przedsiębiorców bez względu na wielkość i branżę. Jakie podstawowe obowiązki należy spełniać? Oto one:

 • obowiązek uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych: pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień itp.,
 • obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (np. w związku z wprowadzaniem pyłów lub gazów do powietrza lub odprowadzaniem ścieków do odbiornika),
 • obowiązek prowadzenia ewidencji rodzaju i wielkości korzystania ze środowiska (np. ewidencja odpadów),
 • obowiązek prowadzenia pomiarów emisji (zróżnicowany w zakresie w zależności od rodzaju prowadzonej działalności),
 • obowiązek opracowania dokumentów związanych z możliwością wystąpienia poważnych awarii.

 

W zakresie usług ochrony środowiska oferujemy:

 • Prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów,
 • Przygotowanie rocznego zestawienia danych o wytwarzanych odpadach,
 • Sporządzanie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, 
 • Sporządzenie sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz obliczanie opłaty produktowej,

usl-srod

Dlaczego informatyka?

Jesteśmy pasjonatami rozwiązań informatycznych, które można wykorzystać do poprawy komfortu pracy. Wykorzystujemy na co dzień nowoczesne rozwiązania informatyczne i chcemy je oferować również naszym klientom.

usl-it

 

Wspierając naszych klientów:

 • Oferujemy internetowe szkolenia okresowe dla pracowników i pracodawców
 • Tworzymy firmowe strony internetowe wykorzystujące najnowsze technologie
 • Każdy z klientów posiada dostęp do opracowanej dokumentacji 24h/dobę dzięki zastosowaniu systemu Nadzór Online, gdzie oprócz dokumentacji dotyczącej klienta znajduje się szereg wzorców dokumentacji przydatnej w codziennej pracy.
 • Oferujemy pomoc w naprawie systemów komputerowych

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies..

  Akceptuje pliki cookie na tej strone.